Bistro w Praniu

Pranie (parking muzeum)

12-220 Ruciane-Nida

tel. 726 652 690

info@bistrowpraniu.cba.pl

 

czynne od 9.30 do 18.00*

 

*podczas niektórych letnich koncertów w leśniczówce do 21.00

 

UWAGA! W sprawie rezerwacji biletów na koncerty
lub inne wydarzenia organizowane w Muzeum Gałczyńskiego
prosimy dzwonić na tel. muzeum: 87 425 62 48